เลือกเรียนสาขาที่ชอบ ประกอบอาชีพที่ใช่ เลือกเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน