เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด "คนรุ่นใหม่สุขภาพดี" ประจำปี 2566

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด "คนรุ่นใหม่สุขภาพดี" ประจำปี 2566 ทั้งระดับปวช. และ ปวส. เพศชาย เพศหญิง LGBTQIA+ ? สนใจสมัครได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 2566 https://me-qr.com/m4ONaXSz สำหรับผู้ที่สมัครขอนัดหมายประชุมและถ่ายรูปตามคอนเซ็ปต์ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566