ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง

"นายกฤษฎา ชัยสัตรา" ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์ “คุณค่าผ้าไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา