ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วม "บริจาคโลหิต"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วม "บริจาคโลหิต" เพื่อต่อชีวิต ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 14.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ศราวุธ ทรัพย์โมค ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (อาคาร 7 ชั้น 1)