กิจกรรม Mufti Day ปีการศึกษา 2566

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Mufti Day ในปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรม Mufti Day ครั้งนี้ เรามาในคอนเซ็ปต์ Happy Pride Month "Love Me More" ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนแห่งความภาคภูมิใจและความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) กิจกรรมที่แสดงถึงความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ เพราะทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเดือน Pride Month หรือเดือนไหน ก็ภูมิใจที่จะเป็นตัวเองได้เสมอ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และคุณครู สามารถเลือกสวมเครื่องแต่งกายด้วยตนเองได้ (หากมีความประสงค์ และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับตนเองและผู้ปกครอง) มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ในเชิงบวก เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม ให้เกียรติ ตามกาลเทศะ เพราะวิทยาลัยเชื่อว่า "ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ วิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Mufti Day ในวันดังกล่าว เพื่อแสดงความเป็นตัวเองออกมาในเชิงสร้างสรรค์