กำหนดการวันปฐมนิเทศ

21 พฤษภาคมนี้ เรามีนัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 ทั้งรอบปกติ และทวิภาคี ปีการศึกษา 2566 นะคะ จะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษารับตารางเรียน และรับหนังสือเรียน ที่สำคัญยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนลุ้นโชค 66 (เฉพาะนักเรียนชั้น ปวช.1) เพื่อจับรางวัล ลงทะเบียนเริ่มงาน เวลา 07.30 น.