กำหนดการรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565

กำหนดการจัดงานรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - วันซ้อมรับประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ลงทะเบียน เวลา 10.00 - 11.00 น. ตามห้องที่กำหนด *ในวันซ้อม การแต่งกายเหมือนวันรับประกาศนียบัตรจริง - วันรับประกาศนียบัตร กำหนดการรับชุดคลุม งานรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ** รายงานตัว เริ่มลงทะเบียนรับประกาศนียบัตร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ตามห้องที่กำหนด >> ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนด้วยนะคะ <<