มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความมุทิตาจิตกับครูและบุคลากร ในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน