อบรม “English for Public Speaking” จากสถาบัน AUA

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ จากโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันสอนภาษา AUA กับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจในการอบรมความรู้เรื่อง “English for Public Speaking” ? ?สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. , ปวส. และผู้ที่มีความสนใจ ✅ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอดีตผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ Radio Thailand "หม่อมหลวงฐนิสา เธเรซ่า ชุมพล" ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting **รับจำนวนจำกัด สมัคร ได้ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 . ? หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะ : https://forms.gle/PqpBFT66nHG5DiGg6 ?️ เข้าอบรม Zoom ?️ Meeting ID : 228 224 0356 Passcode : krittika