สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565

การสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ขอให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการสอบในครั้งนี้