Mufti Day ครั้งที่ 2 "วัยรุ่น Y2K กล้าแสดงตัวตน ก่อนปิดเทอม เพื่อนต้องจำ!"

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เรื่อง การจัดกิจกรรม Mufti Day ครั้งที่ 2 วันที่นักเรียนรอคอยกลับมาแล้วจ้า! ?? Mufti Day ครั้งนี้ เรามาในคอนเซ็ปต์ "วัยรุ่น Y2K กล้าแสดงตัวตน ก่อนปิดเทอม เพื่อนต้องจำ!" โดยนักเรียน นักศึกษา และคุณครูสามารถเลือกสวมเครื่องแต่งกายด้วยตนเองได้ (หากมีความประสงค์ และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับตนเองและผู้ปกครอง)??? กิจกรรม Mufti Day ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Mufti Day ในวันดังกล่าว นะคะ