มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต

ขอเชิญชวน พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าชาว พ.ร. และ ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต โดยคุณพ่อพร้อม และ คุณแม่ฉวี ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งมูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต เพื่อช่วยเหลือให้การศึกษา การดำรงชีพ แก่บุคคลที่ยากไร้ หรือนักเรียนที่ขาดผู้อุปถัมภ์ และ ได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม บำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือกิจการอันเป็นกุศลและสาธารณกุศล ร่วมกันบริจาคเยอะๆ นะคะ หมายเหตุ : มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ค่ะ