อยากไปญี่ปุ่น โอกาสมาแล้ว! โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ที่สนใจไปศึกษาและต้องการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2375513994... Meeting ID: 237 551 3994 Passcode: 0876991155 โดยโครงการดังกล่าว นักเรียน นักศึกษา จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันสอนภาษา HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งฝึกวิชาชีพกับสถานประกอบการ ได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย สร้างรายได้ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ หากเรียนครบ 1 ปี แล้ว มีความประสงค์อยู่ต่อ นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้อีก 3-5 ปี คุณสมบัติเบื้องต้น 1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2. มีความสนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3. มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และอดทนต่อการใช้ชีวิตในต่างแดน 4. ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์เพชรกมล เส็นฤทธิ์ โทร 080-042-4410 #DekRcc #เด็กราชดำเนิน #ปวช #ปวส #สถาบันคุณภาพ #วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน