ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคนเก่ง สาขาน้องใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา และ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม RCC02 จากสาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ที่ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( ที่3 ) ระดับอาชีวศึกษา" ในการแข่งขัน Line tracking robot contest 2022 ณ ม.ศรีปทุม