ขอเขิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความเรื่อง "รักแม่ทุกวัน พระคุณนั้นลูกบูชา"

โดยส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. ได้ที่ ห้องอวท. 721 หรือส่งไฟล์ PDF ทาง E-mail : 721rajdamnern@gmail.com ผู้ส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการทุกคน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน