"พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2566

"เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู” บรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมพร้อม-ฉวี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ