พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าภาคภูมิใจ วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนและมุ่งหวังให้ ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ให้ตนเองประสบความสำเร็จต่อไป