การอบรมพัฒนามาตรฐานงานบริการร้านอาหารของพนักงานต้อนรับ และพนักงานเสริฟ์ ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานระดับสากล

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดอบรมพัฒนามาตรฐานงานบริการร้านอาหารของพนักงานต้อนรับ และพนักงานเสริฟ์ ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานระดับสากล ให้แก่ระดับจัดการของแบรนด์ไทยเทอเรส บริษัทเซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รุ่นที่ 1 จำนวน16 ท่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมหลังเสร็จสิ้นการอบรม