งานมุทิตาจิตเกษียณอายุครูและบุคลากร

วันวานที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ . วิทยาลัยฯ ได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ . ⛵ พวกเราชาว ฟ้า-ม่วง ขอแสดงความมุทิตาจิต และ อวยพรให้บุคลากรเกษียณทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ ✨ .