ศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านวิชาชีพ

นักเรียนระดับชั้่น ปวช.ปีที่1 เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านวิชาชีพ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ฟาร์มนมวัวไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี ภายในงานมีกิจกรรมดีดีที่ให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน อาทิเช่น นักเรียนได้ทดลองรีดนมวัว ขี่ม้า โชว์คาวบอย ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่และขบวนการผลิตนมไทย- เดนมาร์ค และได้เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง