กิจกรรม "บริจาคโลหิต" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.30 น. โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จนทำให้งานประสบความสำเร็จไปด้วยดี