พิธิเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาประพฤติดี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพร้อม-ฉวี ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นนักศึกษาที่ประพฤติดี และได้ทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเป็นเลิศ