โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร

กิจกรรมดี ดี กิจกรรมให้ความรู้ และ กิจกรรมสนุกสนานคืนสู่สังคม โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจรกับกิจกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสัญจรและ กิจกรรมไอทีสัญจร แผนกวิชาอุตสาหกรรม ดิจิทัล