สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ จัดพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ จัดพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ และสอบเพื่อรับเครื่องหมายวชิราวุธ ให้กับลูกเสือวิสามัญ 6 สถาบัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน สอบผ่านวิชาพิเศษ จำนวน 11 คน