วันลอยกระทง ณ วัดอรุณราชวรารามฯ

ประมวลภาพตัวแทนครู-นักเรียน วิทยาลัยฯ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ ร่วมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดอรุณราชวรารามฯ ภายใต้งานวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565