ประมวลภาพบรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เข้าสอบเต็มจำนวน 100 %