การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการแข่งขัน ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ขอแสดงความยินดีกับทีม ปวส. แผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล RCC ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการแข่งขัน ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565