การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งจากแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม RCCของเราด้วยนะคะ ที่ได้ #รับรางวัลชนะเลิศ และ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการรแข่งขัน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ “แข่งขันทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง “ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest)” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ระดับปวช. นางสาวปรียาภา เสาะเเสวง ปวช.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปวส.นางสาวธัญฌิชา พานิชกุล ปวส.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ