งานโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วย "พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

ประมวลภาพ!! งานโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วย "พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข" เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565คะ จุดประสงค์ของการจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสมทบกองทุนครูและบุคลากรเกษียณ ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ BLU-O Rhythm & Bowl Major Cineplex Pinklao