การฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

ประมวลภาพ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2565 ให้กับลูกเสือวิสามัญ 6 สถาบัน จำนวน 52 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน การฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ โดยมีอาจารย์อรรถ แสงจิตต์ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ อุปนายก เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่อาคาร พร้อม-ฉวี จุลชาต