การอบรมครูต้นแบบทวิภาคี รุนที่ 2

ขอแสดงความยินดี อาจารย์กฤษณา มาทรัพย์ ที่ได้ผ่านการอบรมครูต้นแบบทวิภาคี รุนที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2565 . ภาพบรรยากาศการอบรมฝึกปฏิบัติครูต้นแบบทวิภาคี Lotus's go fresh สาขาศิริราช โดยคุณอลงกรณ์ หนองสระ (คุณมอส) ผู้จัดการสาขาศิริราช เป็นผู้ให้ข้อมูลและสอนปฏิบัติ