ศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบออนไลน์ ศูนย์บ่มเพาะ ห้อง Zoom Education, ห้องตามรอยพระยุคคลบาท, KKWIND Station, KKWIND Cafe' ตลอดจนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เข้าศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบออนไลน์ ศูนย์บ่มเพาะ ห้อง Zoom Education, ห้องตามรอยพระยุคคลบาท, KKWIND Station, KKWIND Cafe' ตลอดจนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยมีท่าน ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี