การแข่งขันมหกรรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 2

แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้นำนักเรียนระดับปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 2 ประเภททักษะการขายสินค้าและบริการลูกค้ากับธุรกิจอย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วันที่ 23 กันยายน 2565