พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินกับ บริษัท นีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับพัฒนาหลักสูตร Digital Marketing และระบบ E-Commerce ภายใต้โครงการพันาศักยภาพการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)