กิจกรรม "Tourism&Hotel Contest 2022"

ประมวลภาพ กิจกรรม "Tourism&Hotel Contest 2022" ณ บริเวณใต้อาคาร 4 ลานพัฒนาวิชาการ ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม