การประกวดร้องเพลง "RCC เสียงใส"

ระมวลภาพ การประกวดร้องเพลง "RCC เสียงใส" ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลนะ...เก่งทุกคนเลย