การประกวด Miss&Mrs PR of Rcc และ Miss LGBTQ of Rajdamnern

ประมวลภาพการประกวด Miss & Mrs PR of Rcc และ การประกวด Miss LGBTQ of Rajdamnern เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ลานสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน https://www.facebook.com/rccclub/photos/pcb.5307131419403949/5307102336073524