พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน, พิธีถวายสังฆทาน และพิธีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 62 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน