ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 โดยมี อ.ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในการประชุม โดยมีรองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกวิชาฯ เข้าร่วมประชุม