พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน, พิธีถวายสังฆทาน และพิธีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน