โครงการเปิดโลกทัศน์...สู่วิชาชีพ ตอน "New Gen SMEs" 2022

ชวนน้องๆ นักเรียน ม.3 ลองมาเป็นผู้ประกอบการ 1 วัน!! กับโครงการเปิดโลกทัศน์...สู่วิชาชีพ ตอน "New Gen SMEs" ในวันที่ 1-16 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน RCC Open House 2022 ใน 1 วันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลย - กิจกรรม Warm Up - แนะนำรูปแบบการทำงานไป เรียนไป - กิจกรรม Logo Creator - กิจกรรม English for Career - กิจกรรม Accounting Game - กิจกรรม Young Innovator - การแสดงจากศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน - Mini Concert ส่วนกิจกรรมที่ใช้บริการที่ศูนย์วิทยบริการคือกิจกรรม English for Career และกิจกรรม Accounting Game