กิจกรรม "บริจาคโลหิต" ประจำปีการศึกษา 2566

ให้เลือด = ให้ชีวิต วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องเอนกประสงค์ โดยภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภายเข้าร่วมบริจาคโลหิต ประกอบด้วย 1.โรงเรียนทวีธาภิเศก 2.มหาวิทยาลัยมหิดล 3.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เขตบางกอกใหญ่ 4.สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพมหานคร (โฮสท์) ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.สโมสรลีโอราชดำเนิน 6.สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 7.สำนักงานกรมคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8.สถานีตำรวจนครบาล เขตบางกอกใหญ่ 9.สภาวัฒนธรรม เขตบางกอกใหญ่ 10. กองพันสารวัตรทหารเรือ