กิจกรรมประกวดคนรุ่นใหม่สุขภาพดี RCC Freshy Boy & Girl & LGBTQIA+ 2023

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดคนรุ่นใหม่สุขภาพดี RCC Freshy Boy & Girl & LGBTQIA+ 2023 ในวันที่ 25 สิงหาคม ภายใต้ Concept RCC Ambassador โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นที่มีความมั่นใจในตนเองและมีสุขภาพดี มีศักยภาพในด้านบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ การตอบคำถาม ได้เข้าร่วมประกวด ทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรร-รางวัลหลากหลายรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด และหลังจากชนะการประกวดแล้วนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เผยแผ่ความเป็นตัวเองในแบบ "เด็กราชดำเนิน" เพื่อบอกให้สังคมรับรู้ว่าอาชีวศึกษาของเรามีดี