กิจกรรมเปิดโลกสร้างเสริมประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันภายในเมื่อวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 และ กิจกรรมเปิดโลกสร้างเสริมประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้หัวข้อ "เส้นทางสู่การเป็น CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565