การเลือกตั้งนายก อวท. ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งนายก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเอนกประสงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ #เด็กราชดำเนิน ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัญญา แก้วสมนึก (ปันปัน) ปวส. 1/8 DF สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ผู้สมัคร หมายเลข 1 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายก อวท. วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยคะแนน 350 เสียง