พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ สภาคนเมืองเขตบางกอกใหญ่ และชมรมคนรักบางกอกใหญ่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖