โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา "กิจกรรม Young Innovator Start Up" แผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา "กิจกรรม Young Innovator Start Up" การประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 หัวข้อการประกวด การนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงการออกแบบระบบประโยชน์การนำไปใช้อย่างชัดเจน ประเภทและการประกวด 1.สิ่งประดิษฐ์ Application นวัตกรรม : ควบคุมโดย Software 2.ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์(โปรแกรม,Animation,สารคดี,สติกเกอร์ไลน์)