ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนระดับปวช. ปี 2 รอบปกติทุกสาขา ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7- 9 กรกฎาคม 2566 นี้ พร้อมกับเปิดโลกทัศน์ด้วยการไปทัศนศึกษา ที่ ณ สัทธาอุทยานไทย