กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 112 ปี

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 112 ปี "ลูกเสือ" หรือ “Scout” นั้นมีความหมายมาจาก S - Sincerity แปลว่า ความจริงใจ C - Courtesy แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน O - Obedience แปลว่า การเชื่อฟัง U - Unity แปลว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน T - Thrifty แปลว่า ความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ ระลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการทบทวนคำปฎิญาณของลูกเสือ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทั้ง 8 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตร Messengers of Peace (MoP) ของสำนักงานลูกเสือโลก