แผนกวิชาธุรกิจการกีฬาและสามัญสัมพันธ์

เรียนรู้หลักธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการกีฬา มีความเข้าใจกฎ กติกา มารยาทของกีฬาหลากหลายชนิด มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา สถานที่ อุปกรณ์การกีฬา และพื้นฐานร่างกายมนุษย์ นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมการกีฬา

แผนกวิชาธุรกิจการกีฬาและสามัญสัมพันธ์ มีจุดกำเนิดจากความต้องการของผู้เรียนที่มีความสนใจด้านกีฬาและสุขภาพ อยากทำธุรกิจจากสิ่งที่ชอบ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดทำและขอเปิดหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สาขาธุรกิจการกีฬาขึ้น ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยฯ แห่งแรกที่เปิดหลักสูตรนี้ โดยหลักสูตรนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้จากสิ่งที่ชอบมาประกอบเป็นอาชีพ เพราะกีฬาไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่สามารถที่จะนำกีฬามาปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นได้ เช่น การขายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, การขายอุปกรณ์กีฬา, YouTuber สาธิตการออกกำลังกาย, YouTuber แนะนำสถานที่ออกกำลังกายหรือเดินป่า ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความชำนาญหรือความชอบในการแนะนำหรือสาธิต

สังคมยุคนี้เป็นสังคมที่ทุกคนเริ่มใส่ใจสุขภาพ ธุรกิจการกีฬาจึงเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้บริโภคด้วย

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

เจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์

สาขาธุรกิจการกีฬา เปิดมาเพื่อน้อง ๆ ที่ชอบกีฬา ครู อาจารย์ และพี่น้องที่อยู่ในโรงเรียนดูแลเป็นอย่างดี อยากให้น้อง ๆ มาเรียนสาขาธุรกิจการกีฬานะครับ

ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์

มาเป็นครอบครัว Sport Business ด้วยกันครับ เรียนสนุก อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดี เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนให้ความช่วยเหลือดีมาก นอกจากจะประสบความสำเร็จด้านกีฬาแล้วสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุด คือ การศึกษา

อัศวิน สุขชาติ ฉัตรเพชร ส.จ. โต้งปราจีน

มาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ สาขาการจัดการธุรกิจการกีฬายินดีต้อนรับ